ความหมายคู่เลข 67 , 76

leksian-67

 

 ความหมายคู่เลข 67 , 76  / (หก-เจ็ด   ,  เจ็ด-หก)

 

ความหมาย

ชีวิตพบแต่การสูญเสีย หนี้สิน ความเครียด อุบัติเหตุ มักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาในชีวิตบ่อยๆ ชีวิตโลดโผนเหมือนรถไฟเหาะ จิตใจหม่นหมอง ชีวิตหาความสุขไม่ได้

Read 1369 times