Image

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันผมได้เปิดบริษัทพัฒนาซอร์ฟแวร์และที่ปรึกษาด้านธุรกิจเทคโนโลยี ให้กับหลายบริษัทในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว  ทำให้ผมได้มีโอกาสพบเจอแลกเปลี่ยนความคิดกับนักธุรกิจและผู้คนเก่ง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงเกิดความสนใจในความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นโดยผมได้ทดลองเก็บสถิติข้อมูลด้านตัวเลขจากเบอร์โทรจากพวกเขาเหล่านั้นมาเพื่อวิเคราะห์แบบละเอียด ตลอดจนเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันโหราศาสตร์และตำราอีกมากมาย

ทำให้พิสูจน์ได้แล้วว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นส่งผลต่อผู้ใช้งาน 100% เพราะเบอร์โทรของบุคคลที่มั่งคั่ง ร่ำรวย แวดล้อมไปด้วยสังคมที่ดีมักจะประกอบไปด้วยคู่เลขส่งเสริมชีวิต ธุรกิจ หรือ ดวงชะตา และไม่มีคู่เลขศัตรูในเบอร์มือถือเลย ซึ่งเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มาก

ดังนั้นผมจึงได้เรียนรู้วิชาทางด้านโหราศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อนำมาออกแบบร้อยเรียงตัวเลขมงคล โดยเปิดศูนย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเบอร์โทรและตัวเลขมงคล โดยใช้ชื่อว่า เลขเซียน49.com 

อาจาร์ย ภีร์ธร วุฒิพิทักษ์สถาพร
ผู้ก่อตั้งสำนักเลขเซียน49

เราคือใคร

เลขเซียน49 คือผู้ให้บริการออกแบบจัดเบอร์มงคลตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านการปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจ ทำให้เราพบว่าเบอร์โทรที่มีคู่เลขมงคลนั้นจะส่งผลบวกต่อผู้ใช้งาน 100 % และในส่วนคู่เลขอัปมงคลก็ส่งผลลบต่อตัวผู้ใช้งาน 100 % เช่นกัน  

ดังนั้นเราจึงต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เบอร์ที่มีคู่เลขเสียๆจนส่งผลให้ชีวิตมีอุปสรรค์ ล้มเหลว ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรค์ในชีวิตไปได้ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ ในการทำธุรกิจ และการงานที่ทำอยู่ ผ่านการออกแบบร้อยเรียงตัวเลขมงคลที่เหมาะสมกับตัวท่านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

ตรวจพื้นดวงด้วยหลักโหราศาสตร์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีทีสุด

ออกแบบตัวเลขตามหลักสถิติ และวิทยาศาสตร์

รับประกันคู่เลขมงคล 100%

ยึดหลักความเป็นจริง อิงจากสถิติและโหราศาสตร์

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image