ความหมายคู่เลข 48 , 84

leksian-48

 

 ความหมายคู่เลข 48 , 84  / (สี่-แปด   ,  แปด-สี่)

 

ความหมาย

เล่ห์เหลี่ยมเยอะ ชอบหาเงินทางลัด ระวังคดีความ ถูกโกง เอาเปรียบ ผิดพลาดด้านเอกสาร ขึ้นศาล คดีความ

Read 1164 times