ความหมายคู่เลข 35 , 53

leksian-35

 

ความหมายคู่เลข 35 , 53  / (สาม-ห้า   ,  ห้า-สาม)

 

ความหมาย

มีความมั่นใจสูง บุคลิกผู้นำ เข้มแข็ง สง่างาม คำพูดมีเครดิต ผู้คนให้ความเคารพ เกรงใจ  

Read 1593 times