ความหมายคู่เลข 34 , 43

leksian-34

 

ความหมายคู่เลข 34 , 43  / (สาม-สี่   ,  สี่-สาม)

 

ความหมาย

พูดตรง พูดไม่คิด ชีวิตเสียหายจากคำพูดบ่อยๆ เผลอพูดอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจจนนำมาซึ่งปัญหา ระวังเสียหายจากคำพูด 

Read 693 times