ความหมายคู่เลข 26 , 62

leksian-26

 

 ความหมายคู่เลข 26 - 62  / (สอง - หก , หก - สอง)

 

 

ความหมาย

เก่งบริการ การจัดการ ทักษะช่าง ประดิษฐ์ ทำอาหาร มีความสามารถหลากหลาย เป็นที่รักของผู้คนรอบตัว

Read 1302 times