ความหมายคู่เลข 14 , 41

leksian-14

 

 ความหมายคู่เลข 14 - 41  / (หนึ่ง-สี่ , สี่ - หนึ่ง)

 

 

ความหมาย

สติปัญญาดี ไหวพริบเลิศ คล่องแคล่ว ช่างพูด ช่างเจรจา มีเสน่ห์ เข้าสังคมเก่ง เป็นที่เมตตาของผู้คน ความรักดี งานดี ธุรกิจเลิศ

Read 1253 times