ความหมายคู่เลข 07 , 70

 

leksian-07

 

 ความหมายคู่เลข 07 - 70  / (ศูนย์-เจ็ด , เจ็ด - ศูนย์)

 

 

ความหมาย

คิดมาก ชีวิตเจอปัญหาความกดดัน จิตใจว้าวุ่น ไม่ยอมปล่อยวาง วิตกกังวล

 

Read 758 times