ความหมายคู่เลข 05 , 50

leksian-05

 

 ความหมายคู่เลข 05 - 50  / (ศูนย์-ห้า , ห้า - ศูนย์)

 

 

ความหมาย

มีพรสวรรค์ด้าน"ปัญญา" เก่งในเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ฉลาดมีไหวพริบ รอบรู้ตั้งแต่เด็ก เข้าใจโลก เข้าใจผู้คน บางครั้งคนอื่นมองว่าเก่งเกินอายุ

 

Read 1586 times