ความหมายคู่เลข 79 , 97

leksian-79

 

 ความหมายคู่เลข 79 , 97 / (เจ็ด-เก้า   ,  เก้า-เจ็ด)

 

ความหมาย

เก่งบริหาร แบกรับความกดดันเก่งมาก ซื่อสัตย์ พูดคำไหนคำนั้น มีสมาธิสูง มักเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ งานที่ต้องใช้ระยะเวลาทำนาน ควบคุมผู้คนเก่ง แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อยใส่ใจคู่รัก ความรักไม่หวานชื่น

Read 1763 times