ความหมายคู่เลข 68 , 86

leksian-68

 

 ความหมายคู่เลข 68 , 86  / (หก-แปด   ,  แปด-หก)

 

ความหมาย

ฉลาด มากด้วยเล่ห์เหลี่ยม ชอบอบายมุข ชอบหาเงิน ตัดสินใจเร็ว ชื่นชอบการหาเงิน มักทำงานเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมาก หรือธุรกิจสีเทา 

Read 1853 times