ความหมายคู่เลข 57 , 75

leksian-57

 

 ความหมายคู่เลข 57 , 75  / (ห้า-เจ็ด   ,  เจ็ด-ห้า)

 

ความหมาย

ชีวิตเจอแต่เรื่องขัดแย้ง โดนกลั่นแกล้ง โดนเอาเปรียบจากคนรอบตัว คิดอะไรแปลกประหลาด คิดสวนทางกับผู้อื่น ทำอะไรไม่รอบคอบ เครียดกดดัน วิตกกังวล คิดมาก ไม่ยอมปล่อยวาง

Read 1719 times