ความหมายคู่เลข 55

leksian-55

 

 ความหมายคู่เลข 55  / (ห้า - ห้า)

 

ความหมาย

เป็นผู้นำ ใจเย็น มีเมตตา มีเครดิตทางสังคม รักคุณธรรม  ละอายต่อบาป คิดอะไรลึกซึ้ง รู้จักหาความสุขให้ชีวิต เป็นที่รักของผู้คน รักสันโดด 

Read 694 times