ความหมายคู่เลข 47 , 74

leksian-47

 

 ความหมายคู่เลข 47 , 74  / (สี่-เจ็ด   ,  เจ็ด-สี่)

 

ความหมาย

มีความมานะ อดทน พยายามสูง ตั้งเป้าหมายสิ่งใดแล้วต้องทำให้ได้ รักษาคำพูด ซื่อสัตย์ เกลียดคนโกหก มีความเป็นผู้นำ มักเกี่ยวข้องกับงานขนาดใหญ่ องค์กรขนาดใหญ่ 

Read 1992 times