ความหมายคู่เลข 46 , 64

leksian-46

 

 ความหมายคู่เลข 46 , 64  / (สี่ - หก   ,  หก - สี่)

 

 

ความหมาย

สดใส ร่าเริง ผู้คนรอบตัวรักใคร่ มีแรงดึงดูดต่อผู้คนที่พบเห็น ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง ลูกค้า ญาติมิตร ฉลาดเจรจา หาเงินเก่ง มีความสามารถหลายทาง รู้จักเข้าใจคน อ่านใจคนเก่ง

Read 830 times