ความหมายคู่เลข 45 , 54

leksian-45

 

 ความหมายคู่เลข 45 , 54  / (สี่-ห้า   ,  ห้า-สี่)

 

 

ความหมาย

ไหวพริบดี มีเสน่ห์รอบตัว มีเครดิตทางสังคม คิดอะไรแตกฉาน พูดจาเฉียบคม เป็นผู้ใหญ่สูง เก่งเกินวัย เข้าสังคมเก่ง อ่านคนเก่ง ตีความหมายสิ่งรอบตัวได้ลึกซึ้ง   

Read 715 times