ความหมายคู่เลข 44

leksian-44

 

 ความหมายคู่เลข 44  / (สี่-สี่)

 

ความหมาย

ความมั่นใจสูง คิดเร็ว พูดเร็ว ไหวพริบรอบตัวสูง เป็นสุดยอดนักเจรจา พูดคล่องพูดเก่งมาก 

Read 878 times