ความหมายคู่เลข 38 , 83

leksian-38

 

 ความหมายคู่เลข 38 , 83  / (สาม-แปด   ,  แปด-สาม)

 

ความหมาย

ชอบใช้อารมณ์ วู่วาม ขาดสติ ใครเตือนอะไร ไม่ฟัง ดื้อมาก นิสัยนักเลง ใจใหญ่ รักพวกพ้อง ระวังโดนปองร้าย ระวังอุบัติเหตุ 

Read 651 times