ความหมายคู่เลข 27 , 72

leksian-72

 

 ความหมายคู่เลข 27 - 72  / (สอง - เจ็ด , เจ็ด - สอง)

 

 

ความหมาย

เครียด หนี้สิน สูญเสีย ต้องแบกรับความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อ ชีวิตมักต้องอยู่คนเดียว โดดเดี่ยว เงินรั่ว จิตใจหม่นหมอง ว้าวุ่น ชีวิตห่างเหิญจากสิ่งที่ตนเองรัก

Read 1376 times