ความหมายคู่เลข 25 , 52

leksian-25

 

 ความหมายคู่เลข 25 - 52  / (สอง - ห้า , ห้า - สอง)

 

 

ความหมาย

เหน็ดเหนื่อย ชีวิตต้องคอยบริการผู้คน อึดอัด โดนกดดัน โดนเอาเปรียบ มักโดนผู้ชายเอาเปรียบ เป็นเลขที่ไม่เหมาะกับผู้หญิง ***เลขคู่นี้หากผู้ชายใช้มักได้รับความเมตตา ความช่วยเหลือ เพศหญิงในทางที่ดี

Read 658 times