ความหมายคู่เลข 24 , 42

leksian-24

 

 ความหมายคู่เลข 24 - 42  / (สอง - สี่ , สี่ - สอง)

 

 

ความหมาย

ช่างพูด ช่างเจรจา สติปัญญาดี ไหวพริบเลิศ รู้จักเข้าหาคน เป็นที่รักของผู้คน ทำงานเก่ง หาเงินเก่ง

Read 848 times