ความหมายคู่เลข 17 , 71

leksian-17

 

 ความหมายคู่เลข 17 - 71  / (หนึ่ง - เจ็ด , เจ็ด - หนึ่ง)

 

 

ความหมาย

กระตือรือร้น เก่งงานบริหาร มีระเบียบวินัยสูง ซื่อตรงต่อตัวเองเอง รับผิดชอบงานดี ละเอียด คิดอะไรแล้วต้องทำให้ได้ ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วมักทำสำเร็จ เป็นเลขที่ช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง อย่างรวดเร็ว

Read 3364 times