ความหมายคู่เลข 16 , 61

leksian-16

 

 ความหมายคู่เลข 16 - 61  / (หนึ่ง - หก , หก - หนึ่ง)

 

 

ความหมาย

ชอบวางแผน บริหารจัดการเป็นเลิศ  ทำงานละเอียด เก็บเงินเก่ง ไหวพริบดี เป็นเลขที่ให้คุณด้านการทำธุรกิจ 

Read 1548 times