ความหมายคู่เลข 15 , 51

leksian-15

 

 ความหมายคู่เลข 15 - 51  / (หนึ่ง - ห้า , ห้า - หนึ่ง)

 

 

ความหมาย

สติปัญญาดีเลิศ ผู้ใหญ่เมตตา ให้การสนับสนุน ชีวิตชอบการเรียนรู้ หาเงิน เก็บเงินเก่ง มักได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้า และลูกน้อง

Read 1074 times