ความหมายคู่เลข 13 , 31

leksian-13

 

 ความหมายคู่เลข 13 - 31  / (สาม - หนึ่ง , หนึ่ง - สาม)

 

 

ความหมาย

ทะเลาะเบาะแว้ง อุบัติเหตุ ชีวิตดิ้นรน วู่วาม ขาดสติ เป็นเลขที่ไม่แนะนำให้มีในโทรศัพท์มือถือ

Read 829 times