ความหมายคู่เลข 12 , 21

leksian-12

 

 ความหมายคู่เลข 12 - 21  / (หนึ่ง-สอง , สอง - หนึ่ง)

 

 

ความหมาย

เป็นคนสองบุคลิก อารมณ์แปรปรวน มีความอ่อนไว และ วู่วามใจร้อน ระวังป่วยเป็นโรคประสาท โรคซึมเศร้า 

Read 802 times